PŘIHLÁŠKA

Členská přihláška do sportovního klubu ATLETIKA Prachatice

- OSOBNÍ DATA -

Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Škola

- BYDLIŠTĚ -

Ulice a číslo popisné

Obec

Okres

PSČ

- KONTAKT -

Telefon (člen)

Telefon (zákonný zástupce) *

E-mail (člen)

E-mail (zákonný zástupce) *

* pouze u osob mladších 18-ti let

Odesláním této přihlášky prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s právy a povinnostmi člena sportovního klubu Atletika Prachatice, z.s. vyplývajícími ze Stanov a souhlasím s nimi.