Prachatickonews, leden 2017

ATLETIKA V PRACHATICÍCH V ROCE 2016

Rekapitulaci loňského roku prachatických atletů si dovolím začít netradičně – od konce. 10. prosince se v Praze v hale na Stromovce uskutečnilo mezikrajové utkání mladých atletů, kam se svými výbornými výkony nominovali do výběru Jihočeského kraje i tři naši zástupci: Lucka Mikešová, Vojta Turek a Hynek Randák. Rozšířili tím výčet sportovních úspěchů naší první (novodobé) atletické sezóny. Všem třem bych touto cestou rád poblahopřál k celkovému třetímu místu a poděkoval za vzornou reprezentaci Atletiky Prachatice a našeho města.

A jaký byl rok 2016 pro Atletiku z pohledu „čísel“? Našim atletům se podařilo vybojovat na krajských přeborech jednotlivců Jihočeského kraje celkem 8 medailových umístění: 3 druhá a 5 třetích míst. Celkový počet registrovaných a evidovaných členů u Českého atletického svazu se zvýšil z loňských 49 na současných 145. Počet kvalifikovaných trenérů s platnou trenérskou třídou stoupl ze čtyř na osm (+ tři asistenti). Tito trenéři se celoročně věnují dětem a mládeži v našich tréninkových skupinách, v Atletické školní přípravce a atletické přípravce při DDM.

Právě otevření zmiňované Atletické školní přípravky považuji za důležitý počin ve sportovním životě Prachatic. Atletická školní přípravka je projekt realizovaný naším atletickým klubem ve spolupráci se ZŠ Národní v Prachaticích pod záštitou a s podporou Českého atletického svazu. Do tohoto projektu se z celé České republiky přihlásilo více než 100 základních škol a klubů, vybráno jich bylo čtyřicet. V Jihočeském kraji byly vybrány tři projekty a mezi nimi právě náš prachatický! Velké díky za tento úspěch patří především paní ředitelce Mgr. Haně Bolkové a trenérkám a učitelkám tělocviku, které se o nejmladší atletky a atlety starají.    

A plány na rok 2017? Hlavním našim úkolem nejen pro nadcházející rok bude zajištění kvalitní práce našich trenérů a stabilizace počtu našich členů. Velmi příjemné by také bylo zopakovat počet loni získaných medailí… a třeba získat pro naše barvy i první přebornický titul! V silách některých atletů to určitě je!

V neposlední řadě se sluší uvést, že naše činnost je finančně podporována městem Prachatice, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým atletickým svazem.

Jménem sportovního klubu Atletika Prachatice přeji všem našim členům, příznivcům, podporovatelům a také zástupcům ostatních sportovních odvětví Prachaticka do nového roku hodně úspěchů ve sportovním i soukromém životě.

                                                                       Antonín Pilát, Atletika Prachatice