Vzhledem k hackerskému útoku na naše webové stránky (budou zcela nefunkční minimálně do příštího týdne), musíme vám informace o závodech poskytnout touto cestou.logo

2. ATLETICKÁ NEDĚLE


Prachatice | 1. ročník


Logo PrachaticePrachatice 02.10.2016, Městský stadion
Atletické neděle jsou finančně podpořeny z grantu města Prachatice.


Propozice – 2. Atletická neděle - podzim 2016

Pořadatel:Atletika Prachatice
Datum: neděle 02.10.2016, 14:00-17:00 hodin
Místo: Městský stadion Prachatice
Ředitel závodu: Jan Plánek
Hlavní rozhodčí: Ondřej Novák

Startují: závodů se mohou zúčastnit registrovaní závodníci i sportovní veřejnost všech věkových kategorií (přípravka, žactvo, dorost, dospělí, veteráni) od ročníku narození 2008. Závodníci budou do jednotlivých disciplín nasazováni podle věkových kategorií. Všichni závodníci a závodnice startují na vlastní nebezpečí, lékařská prohlídka nebude vyžadována. Za děti zodpovídají zákonní zástupci, případně pedagogický nebo trenérský dozor.

Přihlášky: elektronicky na e-mail atletickanedele@topi.cz nejpozději do pátku 30.09.2016 20:00 hodin. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení; datum narození; název sportovního klubu nebo školy nebo město či obec bydliště; přihlašované disciplíny (každý účastník může startovat nejvýše ve třech disciplínách).

Závodní kancelář: bude otevřena od 13:00 hodin v prostorách stadionu. Zde budeme přijímat odhlášky závodníků a platby startovného.

Startovné: 20 Kč za každou disciplínu; startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově (počet startů x 20 Kč, maximálně tedy 60 Kč za osobu). Členové pořadatelského klubu startují zdarma. Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Prezentace: nejpozději 10 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách u vrchníka příslušné disciplíny (dálka, koule) přímo v sektoru.

Výsledky: výkony všech zúčastněných budou zveřejněny na vývěsní tabuli na tribuně a na webových stránkách klubu Atletika Prachatice www.topi.cz

Šatny: budou zajištěny v objektu sportovní haly v areálu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel NERUČÍ!Po dobu závodů bude otevřeno veřejné WC v areálu.

Rozsah závodů: 50 m (ročník 2005-2008),100 m (ročník 2006 a starší), 300 m, 800m, 50 m překážek (ročníky 2005, 2006), 60 m překážek (ročníky 2001 – 2004), skok vysoký, hod míčkem.

Základní technické údaje: výška: základní výška 90 cm, zvyšování po 5 cm do 130 cm, dále po 3 cm;u hodů bude mít každý závodník 3 soutěžní pokusy; běhy na čas. Běhy, skok a hod je možno absolvovat v tretrách (délka hřebů max. 6 mm) nebo v „teniskách“. Běhy budou měřeny elektronicky.

Věkové kategorie: přípravka 2005-2008, mladší žactvo 2003-2004, starší žactvo 2001-2002, dorost 1999-2000, junioři, juniorky 1997-1998, dospělí 1996 a st.


Časový harmonogram


UPOZORNĚNÍ Pořadatel upozorňuje na možnost případné úpravy navrženého časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli na tribuně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY: Zákaz vstupu na sportoviště v kopačkách a v tretrách s hřeby delšími než 6 mm!