ATLETIKA+ … se Lvíčkem

ATLETIKA+… se Lvíčkem = služba pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, zabavily se a do budoucna byly připraveny se zaměřit na jakýkoliv sport, ať už profesionálně nebo rekreačně pro zdraví a radost z pohybu.

atletika + gymnastika + míčové hry + plavání + pohybové hry

  • všestranný a pravidelný pohyb 2x týdně po tři roky pro děti od 6 do 10 let
  • rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, síly a rychlosti
  • základ pro celoživotní pozitivní vztah dětí ke sportu a pohybu– normální je sportovat a hýbat se
  • rozvoj všestrannosti – nechceme předčasnou specializaci dětí
  • dozví se, jak správně běhat, skákat, hodit a chytit míč, udělat kotoul, stojku, plavat
  • na konci tříletého cyklu poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením do konkrétních sportů
  • děti dostanou zdarma sportovní trička
  • připraveny jsou i další návazné akce, včetně akcí pro celou rodinu

Kdy: od září 2019

Kde: V Prachaticích na Městském stadionu, Plaveckém bazénu a tělocvičně ZŠ Zlatá Stezka

Kdo: Atletika Prachatice ve spolupráci s DDM Prachatice. Jedná se o rozšíření současného kroužku atletické přípravky, respektive jeho transformaci do projektu zaměřeného na rozvoj pohybové všestrannosti dětí ve věku od 6 do 10 let. Dětem se budou věnovat zkušení trenéři z různých sportovních odvětví.

Další informace a potřebné dokumenty pro přihlášení dětí najdete pod odkazem
„A+, dokumenty ke stažení“ http://atletika.topi.cz/atletika-se-lvickem/a-dokumenty-ke-stazeni/