členské příspěvky

Výše členských příspěvků od 1.7.2019

  1. řádní členové (vč. dětí a mládeže)….. 2.000,- Kč
  2. Výkonný výbor může v odůvodněných případech přiznat sníženou výši členského příspěvku řádným členům, kteří pravidelně trénují a v období od 1.1. do 30.6. probíhajícího kalendářního roku absolvují minimálně 6 atletických závodů uvedených v naší termínovce ….. 1.500,- Kč
  3. členové zařazení do společného projektu s DDM Prachatice „ATLETIKA+ … se Lvíčkem“ …. 2.000,- Kč (členský příspěvek je ve výši 400,- Kč + 1.600,- Kč pro DDM)
  4. členové přípravky při ZŠ …. 200,- Kč
  5. přidružení členové….. 400,- Kč
  6. Výkonný výbor může v odůvodněných případech přiznat sníženou výši členského příspěvku např. pro „dalšího“ sourozence …. 400,- Kč
  7. řádní a přidružení členové aktivně zapojení do klubové činnosti (např. trenéři, rozhodčí, funkcionáři) jsou do odvolání zproštěni placení členských příspěvků. Příbuzní (v přímé linii) těchto členů …. 100,- Kč

Členské příspěvky se hradí 1x ročně (splatnost od 1.7. do 30.9.) na období 12ti měsíců (2. pololetí probíhajícího kalendářního roku + 1. pololetí následujícího kalendářního roku).

Členský příspěvek se hradí vždy v předepsané výši na bankovní účet klubu č. 2500817841/2010, jako variabilní symbol vždy uveďte první šestičíslí rodného čísla a do kolonky zpráva pro příjemce příjmení a jméno člena klubu.

Členský příspěvek zahrnuje i Českým atletickým svazem předepsaný registrační a evidenční poplatek. Registrace každého člena u ČAS za náš klub je vždy na dobu pěti let.