Radniční list, září 2015

Nový klub vrací do Prachatic atletiku

S novým tisíciletím se atleti v Prachaticích dočkali rekonstrukce atletických sektorů včetně umělého povrchu na běžecké dráze Městského stadionu. Nikdo tenkrát netušil, že by to mohla být na dlouhé roky v našem městě labutí píseň královny sportů.

Postupně upadal i zájem o kroužek atletiky při DDM, až byl nakonec zcela zrušen. Pomyslný prapor se podařilo udržet pouze zásluhou kroužků při základních školách. „Zdá se, že by se mohlo začít v Prachaticích blýskat na lepší atletické časy. První vlaštovkou se stal kroužek atletické přípravky při DDM pro děti od šesti do deseti let, který letos zahájí třetí sezonu. Zvyšující se počet adeptů zájemců o kroužek a množící se dotazy veřejnosti i zájemců všech věkových kategorií nás přesvědčily, že zájem o atletiku v Prachaticích rok od roku narůstá. Proto jsme v květnu letošního roku založili nový sportovní klub s názvem Atletika Prachatice,“ uvedl stále aktivní atlet Jan Kocourek.

„Naším cílem je vytvořit kvalitní tréninkové a závodní podmínky pro děti, mládež, ale i dospělé. Díky členství v Českém atletickém svazu jsme připraveni zajišťovat svým členům účast na atletických přeborech a otevírat tím prachatickým sportovcům možnost znovu bojovat o atletické tituly za klub z Prachatic,“ doplnil předseda nového klubu Antonín Pilát.

Žádný klub nedělají jenom mistři, proto rádi ve svých řadách uvítáme všechny zájemce na všech výkonnostních úrovních i ty, kteří mají zájem si atletiku třeba jenom zkusit. Samozřejmě bychom touto cestou rádi oslovili a přizvali ke spolupráci i případné další trenéry, trenérky nebo rozhodčí, kterým atletika v Prachaticích chybí a chtějí s tím něco udělat. Pokud vše půjde podle našich představ, mohla by se Atletika Prachatice již na jaře příštího roku zúčastnit krajských přeborů družstev i jednotlivců. I na vás záleží, zda se naše plány podaří opravdu naplnit. Zveme vás na první společná setkání, chcete-li nábor, která se uskuteční v úterý 8. září 2015 v 16.00 hodin a ve středu 9. září 2015 v 16.00 hodin na dráze Městského stadionu v Prachaticích. Přihlášky do sportovního klubu Atletika Prachatice můžete posílat již nyní prostřednictvím webových stránek www.topi.cz, kde najdete také kontakty pro případné dotazy či náměty.

Jan Plánek, Atletika Prachatice, z. s.

radniční list, září 2015