Termíny tréninků od 1.4.2017

Termíny tréninků – jaro 2017

Seznamy členů jednotlivých tréninkových skupin najdete v „členské sekci“

Tréninková skupina Petry Jelínkové a Lenky Dostálové úterý 16:00 – 17:30
čtvrtek 16:00 – 17:30
Tréninková skupina Erika Lorence čtvrtek 16:45 – 18:15
Tréninková skupina Jana Plánka úterý 16:30 – 18:00
čtvrtek 16:45 – 18:15
pátek *
Tréninková skupina Antonína Piláta úterý 16:30 – 18:00
čtvrtek 16:45 – 18:15
pátek 14:30 – 16:00

* zájemci se po předchozí dohodě s trenéry mohou zúčastňovat i pátečních tréninků TS Antonína Piláta

Všechny tréninky se budou konat na Městském stadionu v Prachaticích.

ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY

Atletika Prachatice vstoupila do třetího roku své činnosti. Chtěli bychom představit naše aktivity směřující k rozšíření tréninkových možností především pro nejmladší sportovce.

Jedná se o takzvané atletické přípravky, což jsou tréninkové skupiny začínajících malých sportovců ve věku od cca 6 do 11 let. Základní informace o přípravkách, jak je vnímá Český atletický svaz (ČAS), se můžete dozvědět na následujícím videu:

Atletika pro děti

Náš klub je součástí ČAS a tento trend, který osobně potvrdil i ředitel ČAS – Ing. Tomáš Janků, bývalý reprezentant a vynikající skokan do výšky, přejímá a plně se s ním ztotožňuje.

Abychom mohli otevírat cestu k atletice všem dětem, talentovaným i pohybově méně nadaným pod odborným vedením vyškolených trenérů atletiky, iniciovali jsme v loňském roce spolupráci se ZŠ Národní, kde pod záštitou a s podporou Českého atletického svazu byla otevřena Atletická školní přípravka. Současně probíhá příprava nejmenších dětí i při DDM, kde atletickou přípravkou navazujeme na úspěšnou několikaletou činnost kroužku atletiky, který vedou naši trenéři.

V návaznosti na tyto přípravky vytváříme pro starší děti v rámci jednotlivých tréninkových skupin podmínky pro následné uplatnění a výkonnostní růst všech dětí a mládeže se závodními ambicemi. V jednání je zaměření sportovních tříd na 2. stupni ZŠ Národní na atletiku.

Zároveň se však chceme věnovat i těm, kteří ambice pokračovat v závodní, tedy výkonnostní atletice mít nebudou, ale budou mít zájem o pohybovou aktivitu, rekreační sport, který jim zůstane na celý život. O tyto děti a mládež se již dnes starají pod patronací Českého atletického svazu v rámci tréninkové skupiny „Atletika pro radost II“ vyškolení trenéři s trenérskou kvalifikací.

Jan Plánek a Antonín Pilát