dotace, sponzoři…

ČINNOST NAŠEHO KLUBU JE REALIZOVÁNA ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ:

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotace z programu „Můj klub“

 Jihočeského kraje dotace z programů „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“ a „Podpora sportu“ – v letošním roce využita na pořízení nového doskočiště pro skok vysoký

 Města Prachatice dotace z programu „Podpora sportu“

 Českého atletického svazu

Členských příspěvků a individuálních darů členů a přátel klubu

Všem přispěvatelům děkujeme…