členské příspěvky

Výše členských příspěvků od 1.7.2016

  1. řádní členové…..750,- za kalendářní půlrok
  2. přidružení členové…..200,- za kalendářní půlrok
  3. děti a mládež…..750,- za kalendářní půlrok (změna je platná od 1.7.2016),
  4. členové přípravek při DDM nebo ZŠ…… 200,- za školní rok.
  5. Výkonný výbor může v odůvodněných případech přiznat sníženou výši členského příspěvku (200,- za kalendářní půlrok) např. pro „dalšího“ sourozence
  6. řádní a přidružení členové aktivně zapojení do klubové činnosti (např. trenéři, rozhodčí, funkcionáři,…) jsou do odvolání zproštěni placení členských příspěvků a jejich příbuzní (v přímé linii) …. 100,- Kč za kalendářní rok.

Členský příspěvek se hradí vždy v předepsané výši na bankovní účet klubu č. 2500817841/2010, jako variabilní symbol vždy uveďte první šestičíslí rodného čísla a do kolonky zpráva pro příjemce příjmení a jméno člena klubu.

Splatnost členského příspěvku je vždy k 31.3. a k 30.9. kalendářního roku.

Členský příspěvek zahrnuje i Českým atletickým svazem předepsaný registrační a evidenční poplatek. Registrace každého člena u ČAS za náš klub je vždy na dobu pěti let.