NEPŘEHLÉDNĚTE!!! ORGANIZACE ZÁVODŮ MIMO PRACHATICE

Vážení rodiče začínajících atletek a atletů (a pro připomenutí i všech ostatních).

Vzhledem k tomu, že vaše děti s námi začínají jezdit i na závody, které se konající mimo Prachatice, a doposud nemáte (ani děti, ani vy – rodiče) s těmito „výjezdy“ dostatek zkušeností dovolte, abych vás touto cestou s některými organizačními zvyklostmi seznámil.

  1. Seznam závodů a dalších akcí, kterých se v nadcházejícím období budeme účastnit, je vždy zveřejněn (a průběžně doplňován) na našich webovkách v sekci AKCE (Nejdůležitější akce 2020). Termíny týkající se vašich dětí si, prosím, zapište co nejdříve do svých diářů a rezervujte si je pro atletické závody.
  2. Cca jeden týden před termínem konání každého závodu posíláme na vaši kontaktní e-mailovou adresu nominační zprávu, ze které se dozvíte konkrétní organizační pokyny. Tyto pokyny mohou být závod od závodu odlišné, takže si je vždy pečlivě přečtěte a pomozte svým dětem i nám – organizátorům je naplnit.
  3. Zaslanou nominační zprávou automaticky počítáme s účastí všech nominovaných dětí (jsme sportovní klub, tzn., že trénujeme, abychom se připravili na závody a závodili), proto nemusíte účast svých dětí potvrzovat. Pouze v případě neúčasti (z vážného důvodu, např. nemoci) pošlete zprávu dle ve zprávě uvedených pokynů.
  4. Dopravu na závody, jenž se konají mimo Prachatice, řešíme v závislosti na počtu nominovaných, možnosti objednání autobusu, počtu doprovázejících trenérů, individuální dopravě, případně za pomoci ochotných rodičů. Někdy tato část organizace bývá velmi náročná a bez vaší aktivní pomoci (především respektováním nominační zprávy) složitě zvládnutelná.
  5. Časem odjezdu je čas, kdy máme odjíždět. Na místo odjezdu se proto dostavte cca 5 minut předem.
  6. Čas návratu je vždy pouze časem předpokládaným a vychází z plánovaného konce konkrétního závodu uvedeného v časovém pořadu a vzdálenosti místa konání od Prachatic. Skutečný čas návratu je pak závislý na dalších, námi přímo neovlivnitelných, okolnostech, např.: počtu přihlášených závodníků, množství opakovaných startů, technických problémech elektronické časomíry, sportovních protestech, neočekávaně kvalitních výkonech ve skoku vysokém, počasí, neplánovaných přestávkách při cestě zpět. Jsme si samozřejmě plně vědomi, že jako rodiče chcete být o svých dětech informováni. V průběhu konání závodů, zvlášť těsně před koncem, se ale jako trenéři snažíme plně věnovat pozornost právě vašim dětem a na individuální informace opravdu nebývá prostor. V souvislosti se skutečným časem návratu se nám proto nejlépe osvědčilo předávání zpráv dětí rodičům (SMS, telefonát) až v průběhu samotného návratu – první v okamžiku odjezdu z místa konání závodů (např.: „Ahoj, odjíždíme z Prahy“) a druhá z předem domluveného místa nedaleko Prachatic (např: „jsme v Bavorově“).

Jménem trenérů a vedoucích družstev vám všem předem moc děkuji za pochopení a vstřícnost. Antonín Pilát