GPDR, souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážení členové a členky, vážení rodiče,

obracíme se na vás v souvislosti s nařízením Evropské unie známe pod označením GPDR, které omezuje nakládání s osobními údaji a ze kterého vznikají určité povinnosti i pro náš klub. Podrobnější informace o tomto nařízení jsme zveřejnili na našich webových stránkách v sekci „Informace“. V této sekci v „dokumentech ke stažení“ najdete také dokument „Podpisový list – souhlas se zpracováním osobních údajů“, který musíme všichni členové (trenéři, aktivní sportovci, děti z přípravek, funkcionáři, rozhodčí…) poskytnout klubu a tím i Českému atletickému svazu.

Vyplňte proto co nejdříve tento souhlas, podepište ho a předejte svému trenérovi nebo ho vhoďte do bílé poštovní stránky u naší šatny na atletickém stadiónu, případně – a možná nejlépe – ho přineste 29.4.2018 ve 13 hodin na „Atletickou neděli“, kde se předpokládám všichni setkáme.

S případnými dotazy se můžete obrátit na mě nebo na Honzu Plánka.

Předem vám všem moc děkujeme.

Antonín Pilát